Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

29 listopada 2022 

 

UWAGA ! 

 

Wodociąg publiczny Górki Duże, gmina Tuszyn 


Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości: Górki Duże, Górki Małe, Dylew, Wola Kazubowa.
  

 

Wodociąg publiczny Górki Duże został przełączony na zasilanie  z ujęcia wody w Szczukwinie. 

 

W próbkach wody pobranych do badań w dniu 25 listopada 2022r. w punktach kontrolnych na sieci wodociągowej nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza, przydatność wody do spożycia przez ludzi  w wodociągu publicznym Górki Duże.

 Ujęcie wody w Górkach Dużych do czasu zakończenia działań naprawczych zostało czasowo wyłączone z użytkowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Informacja o dezynfekcji wody ze stacji uzdatniania w miejscowości Rydzynki.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie informuje, że od dnia 13.01.2022 r. woda dostarczana odbiorcom z ujęcia w miejscowości Rydzynki będzie poddawana dezynfekcji poprzez chlorowanie z wykorzystaniem podchlorynu sodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek